tawsea party
صفحه اصلی درباره حزب خدمات انتخابات
پیام ها و بیانیه ها قوانین تماس باما اعضا گالری ورود

اعلامیه های ویژه

انتخابات

کمیسیون شکایات فهرست نامزدان سه ولایت وحوزه‌ کوچی‎ها را نهایی کرد

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نامزدان ولایت‌های کندز، بغلان، وردک و حوزۀ کوچی‌ها را ن...


اعلامیه حزب توسعه افغانستان در پیوند به جریان مذاکرات صلح افغانستان

دستیابی به افغانستان توسعه یافته، مرفه و امن امکان پذیر نیست، مگر اینکه صلح و ثبات پایدار در کشور استقرار یابد.
صلح خواست اساسی و اولویت مردم افغانستان است! هر گام مثبت در جهت استقرار صلح در کشور مورد حمایت ما و همه ی مردم افغانستان است.
ما نسبت به اقدامات اخیری که در راستای دستیابی به صلح در افغانستان از سوی جوانب تعیین کننده برداشته شده است، خوشبین بوده و به جانب آن به امید دریچه ی روشنایی بسوی صلح مینگریم. با آنهم؛ برای اینکه صلح و ثبات دایمی و پایدار در کشور استقرار یابد و تمامی ابعاد و فکتورهای جنگ از جامعه برداشته شود، نمی خواهیم که نسبت به مساله جنگ و صلح افغانستان بطور سطحی نگریسته شود.
بنابر حساسیت و اهمیت آن؛ ما نسبت به طریقه و روش های اتخاذ شده مذاکرات صلح و همچنان نسبت به رفتارها و رویکردهای جوانب مذاکره کننده و تسهیل کننده جداً نگران هستیم.
بنابراین؛ موقف ما در پیونده به جریان مذاکرات صلح، اینست که:
1. مذاکرات صلح باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشد، تا نتیجه ی مذاکرات صلح منتج به تشکیل دولت همه شمول جمهوری اسلامی افغانستان شود نه امارت اسلامی افغانستان.
2. ارزشهای حقوق انسانی، مردم سالای، حقوق و آزادیهای اساسی اتباع افغانستان که در قانون اساسی کشور تسجیل یافته است و دستاوردهای قریب به دو دهه اخیر، باید بعنوان خطوط سرخ در مذاکرات صلح افغانستان نگریسته شده و روی میز مذاکرات نباید قابل مصالحه باشد.
3. با اینکه در جریان دو دور نشست گروه طالبان در مذاکرات صلح(یکی در مسکو پایتخت روسیه و دومی در ابوظبی پایتخت امارت متحده عربی) از جانب گروه طالبان خطوط و موارد اساسی حتا به تفصیل مطرح گردیده است، اما از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان موقف، نقشه راه و خطوط سرخ دولت برای مردم افغانستان واضح نبوده و هیئت مذاکره کننده دولت عملاً تحقیر و در حاشیه نگهداشته شده است.
بناءً؛ از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که ضمن رفع ضعف های خود در امر مذاکرات صلح، موقف، نقشه راه صلح و خطوط سرخ مطرح در مذاکرات صلح را با در نظرداشت خواست های مردم افغانستان رسماً اعلام بدارد تا مردم در روشنایی کلیات و اجزای مهم مذاکرات صلح قرار بگیرند و نگرانی شان نسبت به سرنوشت فرزندان شان و آینده ی کشور رفع گردد.
4. مذاکرات صلح باید بین الافغانی باشد! چنانچه؛ از دو دور نشست مذاکرات صلح میتوان یافت، اینست که: "جانب مذاکرات صلح گروه طالبان و طرف تعیین کننده خارجی صلح(ایالات متحده امریکا) بوده و جوانب داخلی بشمول دولت در آن نقش ندارند."
موقف ما در قبال مورد متذکره اینست که در مذاکرات صلح افغانستان باید خود افغانها جوانب دخیل باشند، هرگاه اطراف داخلی و دولت از مذاکرات صلح بیرون باشند، هرگونه مذاکره و مفاهمه بیرونی نهایی نبوده و بی نتیجه باقی خواهد ماند.
بناءً؛ از خوانب خارجی و تعیین کننده، بشمول نمایندگی ایالات متحده امریکا در امر صلح افغانستان میخواهیم که نقش تسهیل کننده و ناظر را در پروسه ی صلح و مذاکرات ایفاء نمایند و برای مذاکرات بین الافغانی زمینه سازی نمایند، تا نتیجه ی مذاکرات منتج به موافقت نامه قابل پذیرش برای تمام مردم افغانستان و صلح پایدار در کشور گردد.
5. از دید ما؛ اعتماد مردم نسبت به پروسه ی صلح امر نهایت مهم میباشد.
هرگاه اعتماد مردم نسبت به پروسه ی صلح در جهت حفظ و حمایت از حقوق اساسی اتباع جلب نگردد یا حقوق اساسی اتباع جزء خطوط سرخ مذاکرات صلح نباشد، نه تنها پروسه ی صلح به کامیابی نمی انجامد بلکه راه را برای جنگ جدید باز مینماید.
از جانب دیگر؛ یکی از ویژگی های برجسته جنگ در افغانستان، جغرافیای قومی آن است که در مذاکرات صلح، مسأله ادغام سیاسی طالبان به شدت قابل بحث است. گاهی پروسه صلح با شریک سازی قدرت به مغالطه گرفته شده که متاسفانه در گذشته ها نتایج زیانباری را در پی داشته است.
تجربه خونین چهار دهه گذشته نشان داد، صلح ای که در غیاب مردم و نهادهای با صلاحیت رسمی داخلی و بیرون از خواست و اراده آنها صورت گیرد، یا چند کشور خارجی روی آن توافق و نقشه راه عملی شانرا ترتیب بدارند، فقط جنگ و اشکال آنرا طولانی تر خواهند ساخت.
احزاب سیاسی (جهادی، ملی گراء ها و دموکرات)، جامعه مدنی، رسانه ها و اهل مطبوعات، نویسندگان و استادان پوهنتون ها، اهل هنر و فرهنگیان، مدافعین حقوق زن، مدافعین حقوق اطفال، علمای دینی و مراجع، ورزشکاران و اتحادیه های صنفی، باید طرف تشریک دیدگاه ها در پروسه صلح باشند، که این امر تا الحال تحقق نیافته است و هیئت مذاکره کننده که از سوی دولت افغانستان اعلام شده است نمی تواند از تمامی اقشار و کلیت مردم افغانستان نمایندگی کند. امیدواریم این مورد اصلاح گردد تا صلح سرتاسری و دایمی در کشور استقرار یابد.
در عین حال؛ تا اکنون تنها رهبران قومی و تنظیم های جهادی طرف مشوره هیئت مذاکره کننده صلح دولت و نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان بوده اند و سایر اقشار بشمول احزاب سیاسی و جامعه مدنی از روند دور نگهداشته شده اند.
6. ما از کمک های جامعه جهانی و بالاخص ایالات متحده امریکا برای مردم افغانستان نهایت سپاس مندیم! اما می خواهیم که در پروسه ی صلح افغانستان باید اجماع منطقوی و بین المللی ایجاد شود تا همه جوانب تعیین کننده تسهیلات لازم را برای استقرار صلح دایمی در کشور بمیان آورده و از آن نظارت نمایند. تجربه ی گذشته نشان داده است که تلاش های سطحی و عجولانه صلح نه تنها منتج به نتیجه ی مطلوب نشده بلکه دامنه ی جنگ را فراخ تر ساخته است.
بناءً؛ از دولت ایالات متحده امریکا بعنوان کمک کننده مردم افغانستان، تسهیل کننده و ناظر پروسه ی صلح افغانستان می خواهیم که ضمن تلاش های صلح جویانه شان در قبال افغانستان، به خواست ها و نگرانی های اطراف داخلی و آحاد مردم افغانستان توجه جدی نمایند، تا تجربه ی گذشته تکرار نشده و روند صلح در پیش گرفته شده که کج به نظر میرسد، مطابق خواست اکثریت مردم افغانستان اصلاح شود، تا این روند منتج به صلح یکروزه نه، بلکه منتج به صلح پایدار در کشور گردد.
7. کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان باالاخص ایالات متحده امریکا باید در امر مذاکرات صلح میان گروه طالبان و جوانب داخلی افغانستان بی طرف باشند. در دو دور مذاکرات صلح دیده شده است که در دور اول روسیه و در دوم دوم ایالات متحده امریکا به جانبداری گروه طالبان عمل نموده و هر کدام از ترس سقوط طالبان به دامن یکدیگر از روند صلح افغانستان استفاده ابزاری می نمایند.
امیدواریم که اولاً جوانب تعیین کننده خارجی صلح بی طرفی خود را در جریان مذاکرات صلح افغانستان حفظ نمایند و ثانیاً از روند صلح افغانستان استفاده ابزاری در جهت رقابت های شان ننموده و به استقرار صلح و ثبات پایدار را در افغانستان از دید خیر منطقه و جهان بنگرند.
بااحترام
دفتر سیاسی حزب توسعه افغانستان
27 قوس 1397- کابل دیگر بیانیه ها


حزب توسعه افغانستان

حزب توسعه افغانستان
  0728130130
info@tawseaparty.af
mainoffice@tawseaparty.af
youtube.com/tawseaparty

حزب توسعه افغانستان، گامی برای انسانی سازی سیاست در افغانستان است.

آدرس: چهار راهی شهید، روبروی دانشگاه المصطفی، کابل، افغانستان

Designed and Developed By: Sherzad Techs
2020 - 2016 All Rights Reserved ©
DEVELOPMENT (TAWSEA) PARTY